Algemene Voorwaarden

 

1) 10-rittenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
2) Het abonnementsgeld dient voorafgaande de maand, kwartaal, half jaar of jaar te worden overgemaakt op rekeningnummer  NL54INGB 000 6151758  t.n.v. S. Boot o.v.v. voor- en achternaam en aanduiding; abonnement yoga ’termijn’ . Bij instroom in de loop van een maand, verrekenen we dit naar rato bij de eerste betaling.Een abonnement heeft een relatief lagere prijs dan losse lessen. Wel bent u zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en Yogastudio Corazon biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen. Bij het aangaan van een kwartaal, half jaar of jaarabonnement is je plek gegarandeerd. Restitutie is alleen mogelijk bij langdurige (>maand) ziekte of verhuizing.
4) Het bedrag van een 10-rittenkaart dient vooraf te worden overgemaakt op  rekeningnummer  NL54INGB 000 6151758 o.v.v. voor- en achternaam en soort rittenkaart. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Een rittenkaart is 6 maanden geldig.
5) Een losse les of proefles dient gepast en contant te worden afgerekend, voorafgaande de les.
6) Opzegging van een abonnement dient uiterlijk 1 kalendermaand (vóór de 1e van de maand) voor het einde van de abonnementsperiode per mail of per aangetekende brief te gebeuren. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Na opzegging geldt een wachtperiode van 2 maanden alvorens er weer aangemeld kan worden voor een maandabonnement, in verband met de zomerstop.
7) Yogastudio Corazon behoudt het recht om de studio tijdens de schoolvakanties (regio Midden) te sluiten zonder enige vorm van restitutie. In de zomer is de studio 4 weken gesloten ipv 6. Het bedrag van de diverse abonnementen is hierop afgestemd.
8) Bij zwangerschap of langdurige ziekte (langer dan 1 maand) kan in overleg tussen deelnemer en Yogastudio Corazon het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.
9) Yogastudio Corazon behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster zullen tijdig via de nieuwsbrief en groepsapp worden gecommuniceerd.
10) De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Bij twijfel aan zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.
11) Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de docent vóór aanvang van de les te informeren.
12) Yogastudio Corazon is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
14) Yogastudio Corazon behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.